Du visar för närvarande Vad är en bra Sharpekvot i 2021?

Vad är en bra Sharpekvot i 2021?

Introduktion

En av de många värderingsmultiplarna som vanligtvis cirkulerar är den så kallade sharpekvoten, eller även kallad sharpe ratio, på engelska.

Sharpekvoten är ett användbart verktyg för att få en objektiv bild över utveckling i förhållande till den risk du har tagit i din portfölj.

Så, vad är en bra sharpekvot? Det kommer jag att förklara i denna bloggpost!

Vad är sharpekvoten?

Kortfattat så är sharpekvoten avkastningen i förhållande till den risk du har tagit. Sharpekvoten kan vara ett mycket bra objektivt sätt att ge betyg på sin portfölj. Den kommer dock inte helt utan några brister.

Innan vi börjar prata mer om sharpekvoten så måste vi först prata om två viktiga aspekter av investerande:

  • Risk
  • Avkastning

Kombinationen av båda dessa två faktorer kallas därmed för den riskjusterade avkastningen.

William Sharpe utvecklade en metod för att beräkna denna justerade riskavkastningen, som han kallade Sharpekvoten, 1966.

William fick sedan även Nobelpriset för detta 1990.

Vad används sharpekvoten till?

Sharpekvoten används ofta för att jämföra portföljer eller fonder med olika risknivåer.

Finansiella instutioner använder sharpekvot, men du som privatperson eller ”retail”, kan också använda den.

Komponenterna i sharpekvoten

Som jag nämnde tidigare, så är riskjusterad avkastning mycket viktig. Detta beror på att om du har haft en mycket hög avkastning senaste tid, men tagit stor risk, så kan det vara en strategi som inte kommer fungera över längre tid.

Generellt sett så kan du dock ha högre risk om du har en längre tidshorisont i ditt sparande.

Innan du börjar titta på sharpekvot, så bör du känna till följande benämningar:

  • Förväntad avkastning
  • Riskfria räntan
  • Standardavvikelse

Vad är risk?

Lite felaktigt så tänker nog de flesta att risk innebär att en riskfylld investering innebär att sannolikheten att förlora pengar ökar.

När man pratar risk, så är det främst tal om volatilitet, alltså hur mycket en ökar eller minskar i värde över en definierad tid. Förändringar i värde på lång sikt ses oftast bara som ett brus, men på kort sikt kan det vara förödande, om pengarna behövs till annat.

Ett exempel på detta är hur pensionssystemet fungerar.
ar vi AP7 Såfa, som är standardvalet i PPM, så kommer den per standard ändra vikten av aktier och räntepapper med fördel mot räntepapper desto närmare pensionen du kommer.
AP7 Såfa ökar även risken ytterligare genom att använda belåning.

Enligt mig så är det bäst att investera med högre risk desto längre fram i tiden du behöver ta ut pengarna.

Högre avkastning kan alltså innebära högre risk, vilket i många fall inte är målet med investeringarna.

Förväntad avkastning

Avkastning är den utveckling du har fått på ditt värdepapper under en given mätperiod. De flesta som investerar vill ha en så hög avkastning som möjligt, men till en begränsad risk.

I och med att du investerar i värdepapper med risk så får jag utgå ifrån att du vill ha en avkastning som överstiger den ränta du kan få på ett vanligt sparkonto.

Förväntan är den avkastning du förväntar dig att få på börsen. I och med att aktier eller andra riskfyllda tillgångar har högre risk än vad den riskfria räntan så bör den vara en bit över denna nivå.

Exakt förväntad avkastning är kommer att skilja sig från person till person.

Den riskfria räntan

Den riskfria räntan är den avkastning du kommer att få utan att ta någon risk. Den riskfria räntan brukar beräknas på en kombination av statsobligationer och statsskuldsväxlar.

Ofta så brukar man beräkna den riskfria räntan som ett lån till staten på 3 månader, alltså 3 statsskuldsväxlar.

Anledningen till att denna ränta anses vara riskfri är att Sverige är en nationalstat som har möjlighet att ta ut skatter av sina medborgare.

Räntan på den riskfria räntan brukar pendla någonstans mellan 3-5%. Många använder sig av 3.5% som förväntad riskfri ränta.

Standardavvikelse

En portföljs standardavvikelse innebär hur mycket portföljen svänger i förhållande till dess medelvärde. En portfölj med en hög volatilitet kommer sedermera ha en hög standardavvikelse?

Hur räknar du ut sharpekvoten?

Sharpekvot - Uträkning

Manuell uträkning av sharpekvoten

Beräkning av Sharpekvoten sker genom att räkna avkastningen minus den riskfria räntan dividerat med standardavvikelsen.

(Förväntad avkastning – Riskfria räntan) / Standardavvikelse

Hur kan jag se min sharpekvot på Avanza?

För varje portfölj, eller på översikten över alla konton på Avanza, så har du möjlighet att se din Sharpekvot allra längst ner till höger:

vad är bra sharpekvot

Vad är en bra sharpekvot?

Så vad är en bra sharpekvot? Sharpekvoten bör alltid ligga över 0, för om den inte gör det, så har du presterat sämre än den riskfria 10-åriga räntan. Presterar du sämre än den riskfria räntan, så kan du lika gärna strunta i att handla riskfyllda värdepapper :).

En sharpekvot över 1 anses vara bra, en sharpekvot över 2 mycket bra och en sharpekvot över 3 är fanastisk. Det går ej att utläsa någonting meningsfullt ur en negativ sharpekvot.

Någonting du ska akta dig för är att stirra dig blint på höga sharpekvoter, då det kan finnas en anledning till att en portfölj har en hög sharpekvot.

Men generellt sett så kan du utgå ifrån att ju högre sharpekvot desto bättre och att du då har producerat bra avkastning i förhållande till den risk som har tagits.

Fördelar och nackdelar med sharpekvoten

Som med mycket annat så finns det inte bara fördelar med att använda ett mätstycke. Detta gäller även för Sharpekvoten.

Fördelar med sharpekvoten

Den främst fördelen med att använda sharpekvoten är att den ger dig en objektiv siffra på vilken risk du har tagit i förhållande till din avkastning.

Sharpekvoten är även bra för att jämföra portföljer mellan varandra, där du potentiellt i en portfölj har tagit hög risk och fått hög avkastning och i en annan där du har tagit låg risk med låg avkastning.

Nackdelar med sharpekvoten

Sharpekvoten ska inte användas som en absolut sanning, utan det är bara en indikation kring den avkastning du har fått för den risk du har tagit.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så är inte sharpekvoten ett perfekt mått, men den kan ge dig en objektiv siffra på hur din portfölj presterar. Vid minskad volatilitet i portföljen, men med bibehållen avkastning kommer sharpekvoten att öka.

När du väl har fått fram Sharpekvoten så är det självklart viktigt att lägga med detta värde bland övriga komponenter av din strategi. Det kan också vara så att du har olika mål för sharpekvoten för olika portföljer.

Så vad är en en bra sharpekvot? Du bör ha en sharpekvot över 1, men närmar du dig 2, så presterar din portfölj mycket bra i förhållande till den risk du har tagit!

Relaterade inlägg

Lämna ett svar