Du visar för närvarande Ska Du Spara till Barn i ISK eller Kapitalförsäkring i 2021?

Ska Du Spara till Barn i ISK eller Kapitalförsäkring i 2021?

Introduktion

Många nyblivna föräldrar kan nog relatera till känslan när man sitter med sitt nya barn i famnen och vill ge den alla möjligheter i världen. Därför kan ett av de bästa sakerna att få in i mellan alla blöjbyten och vagnpromenader är att starta upp ett sparande till sitt barn. Tar man i åtanke att Stockholmsbörsen i snitt ökat med +8,46% mellan 1999-2018, så känns att placera pengarna på börsen som ett självklart val.

Men vilken kontoform är egentligen bäst när man sparar till ett barn?

Denna bloggpost ”föddes” ifrån att jag ville påbörja ett barnspar till min systerson som precis hade fötts. I höstas välkomnade även jag och min fru vår första son och då gjorde vi ytterligare undersökningar för att se vilken kontoform som passade oss bäst för barnspar.

Min första fråga var om jag skulle väja ett Investeringssparkonto (ISK) eller en Kapitalförsäkring (KF) för att påbörja ett barnspar. Trots att jag har investerat de senaste 10 åren så tyckte jag att detta var en stor djungel.

Jag kommer med denna bloggpost belysa skillnaderna mellan Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) och hur dessa skillnader spelar roll vid barnspar. Jag har även haft i åtanke ifall man sparar till sitt eget eller till någon annans barn, eftersom jag gör både och.

Varför ska jag barnspara i aktier eller fonder?

Barnspara bör vara en självklarhet för att ge ditt eller någon annans barn bra förutsättningar för framtiden.

Ett antal anledningar att barnspara i aktier eller fonder

  • Möjlighet till att köpa egen bostad
  • Reell negativ avkastning på sparkonto i och med inflation och obefintlig ränta
  • Allmänbildande
  • Kul!

Som vanligt, glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Möjlighet till att köpa egen bostad

Om vi tar en nulägesrapport så ser vi att ungdomar nu inte har möjlighet att flytta hemifrån eftersom de inte på några år kommer att ha möjlighet att spara ihop till en kontantinsats.

Dessa extrema prisökningar har främst skett i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, men vi ser det även i mindre städer.

Den stora skillnaden mellan storstäder och mindre städer är att diskrepansen mellan löneökning och boendekostnad har ökat dramatiskt i storstäderna.

Denna stora diskrepans skapade även till stor del amorteringskravet.

I och med att det har varit lätt och billigt att få lån, så har priserna de senaste 10 åren skjutit i höjden.

Valueguard har ett husprisindex där vi kan se utveckling av hus- och bostadsrättspriserna sedan 2005:

HOX Index – 2020-10-19

Prisutveckling vida överskrider den inflation och löneökning som vi har sett under denna period. Detta innebär att möjligheten till att spara ihop pengar till en bostad med löneinkomster har minskat.

Reell negativ avkastning på sparkonto i och med inflation och obefintlig ränta

Alltför många sätter pengar på ett sparkonto. Det kan av många tyckas vara riskfritt, men du är i princip garanterad en förlust på 2% per år givet Riksbankens inflationsmål.

Över tid, säg 25 år, så blir det otroligt mycket pengar. Har du möjlighet att spara undan några hundra kronor varje månad till ditt barn så kan det innebära skillnaden mellan att barnet kommer att ha möjlighet att flytta hemifrån eller inte.

Avanza har en bra kalkylator för att se hur mycket pengar detta blir över tid.

Allmänbildande

Att spara i aktier eller fonder är mycket allmänbildande om barnet får möjlighet till att påverka dess egen framtid.

Kul!

Sist men inte minst, så är det ju kul att se pengarna växa över tid!

ISK eller KF till barnspar?

I korthet så är Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) liknande depåtyper, med marginella skillnader i beskattning och ägande.

För just barnspar så finns det dock ett antal viktiga saker att ta i beaktning.

Skillnader mellan Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring

Hur beskattas kontoformerna?

Både Kapitalförsäkring (KF) och Investeringssparkonto (ISK) är mycket skattefördelaktiga.

I Sverige så har vi mycket lägre skatt på kapitalinkomster än på inkomst av tjänst.

Både Kapitalförsäkring (KF) och Investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas årligen istället för genom en kapitalskatt på ett aktie- och fondkonto. Schablonbeskattning innebär att du beskattas på hela portföljen och inte bara på det du säljer.

Denna schablonbeskattning är densamma för ISK och KF men underlaget skiljer sig en del.

Den stora fördelen med detta är att skatten är mycket låg, trots politikernas försök att höja denna. Anledningen till detta uppges att det skapar en stor skillnad mellan de rika och de fattiga, då de rika oftare har aktie- eller fondtillgångar.

Det som de flesta uppskattar med dessa kontoformer är att du slipper att deklarera eventuella vinster eller förluster!

Ska jag välja ISK eller KF för barnspar?

Om du väljer en ISK eller en KF för barnspar beror på vad du själv tycker är bäst.

Fördelen med ett Investeringssparkonto (ISK) är att barnet själv äger pengarna.
Nackdelen är att barnet då också kommer att beskattas för detta och att det krävs en fullmakt för att kunna handla i detta konto. Barnet kommer att få tillgång till denna depå när barnet fyller 18.

Fördelen med en Kaptialförsäkring (KF) är att du kan sätta upp barnet som förmånstagare, och att vid en given tidpunkt få tillgång till pengarna. Fördelen med det kan vara att du inte litar på att barnet kommer att göra kloka beslut vid 18-års ålder utan att du hellre ser att barnet får tillgångarna när den fyller 25.

Detta är den lättaste depåformen om du inte sparar åt ditt eget barn, i och med att du själv kan öppna ett konto och ange barnet som förmånstagare. Detta är också en extra säkerhet ifall något skulle hända dig, då dina pengar enligt standardförordnandet betalas ut till maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn och i tredje hand arvingar om det inte finns någon förmånstagare på kontot.

Avanza har ett Kapitalförsäkringskonto som heter Kapitalförsäkring Barn. Det är ingen skillnad på det och ett vanligt Kapitalförsäkringskonto (KF), men KF barn-kontot får en egen kategori bland dina andra konton. Sparar du till exempel till fler barn, ligger dessa tillsammans i en egen kategori, vilket gör att det är mer överskådligt ifall du har många andra konton.

Barnsparande på Avanza vy
Vy på kontoinnehav – Avanza

Hur börjar jag att barnspara?

Barnspara i ISK eller KF

Nu är dock frågan vad jag ska börja spara i? Aktier eller fonder?

Följ denna ordning

  1. Öppna konto på Avanza, Nordnet eller annan bank. Avanza erbjuder kostnadsfri handel upp till 50 000 kr.
  2. Bestäm vad du vill investera i
  3. Handla
  4. Vänta och ombalansera

Här är några alternativ på placeringar som du kan investera i:

Det finns självklart extremt många fler finansiella instrument att placera i, men för denna bloggposten, så kommer jag bara att gå igenom de jag rekommenderar för barnspar.

Om du ska spara i aktier eller fonder är främst en personlig preferens. Hur mycket vill du engagera dig längs vägen? Vill du att det ska vara helt passivt eller vill du kunna påverka?

Mina Tankar

Min tanke är bygga en bra bas med indexfonder och investmentbolag.

Vill du läsa mer om investmentbolag, så har jag skrivit en bloggpost här om investmentbolag och substansrabatter.

Vad ska jag placera i?

När du nu har bestämt dig för att börja handla, så finns det antal olika alternativ:

isk eller kf barnspar

Aktier

Handlar du i enskilda aktier så blir du delägare i ett bolag på Stockholmsbörsen eller vilken annan börs du är intresserad av att handla på.

I enskilda aktier tar du del av värdeuppgången och eventuell utdelning som bolagen ger.

Ett bra första tips är att ta en titt på Börsdata. Tjänsten är gratis för de mest grundläggande funktionerna.

Jag har skrivit en blogg post där jag visar min screener i Börsdata.

Investmentbolag

Investmentbolag är en bolagsform, där syftet är att äga andra bolag och förvalta de. Många invetmentbolag sitter i styrelsen på de bolag de äger.

En bra idé är att köpa ett antal investmentbolag. Fördelarna med att köpa investmentbolag istället för att köpa fonder är att du får en nästan obefitnlig förvaltningskostnad och en årlig utdelning. Denna utdelning ska med fördel återinvesteras.

Några kvalitetsbolag är: Investor, Kinnevik och Latour.

Fonder

Fonder är nog den investeringsform som de flesta är bekanta med. Fonder är delägare i andra bolag och du äger i din tur en fondandel.

Eventuell utdelningar återinvesteras i fonden.

Är du intresserad av att spara i fonder åt ditt eller någon annans barn, så har Avanza ett bra verktyg för detta som kallas för portföljgeneratorn.

Öppna depå på nätmäklare eller storbank

De flesta storbanker har upplägg för barnspar, men personligen skulle jag satsa på någon av nätmäklarna Avanza eller Nordnet. Detta på grund av att de generellt sett har lägre kostnader och erbjuder en mer användarvänlig upplevelse.

Av dessa föredrar jag Avanza, främst på grund av deras gränssnitt som jag tycker är överlägset den hos Nordnet. Notera att jag inte är sponsrad av någon av dessa banker.

För över pengar

Enligt mig, så är det bästa att sätta upp ett automatiskt sparande till barnsparet. Personligen så har jag inte detta upplägget då jag lägger in pengar vid speciella omständigheter såsom födelsedagar och liknande.

Vänta och ombalansera

Nu är det bara att sitta på händerna i 20 år och se hur pengarna utvecklar sig!

Jag är förespråkare av att ombalansera med jämna mellanrum. En idé skulle kunna vara att vid ett datum varje år sätta dig ner och se hur det har gått. Bestäm i förhand hur fördelningen ser ut. Det som har gått bra kanske du kan skala av till förmån för de positioner som väger lätt i din portfölj

Slutsats

Vad du väljer beror främst på hur du vill att pengarna ska betalas ut. Är det ditt eget barn så är det lättare att sätta upp en ISK än vad det är om det inte är ditt eget barn.

KontoformFördelarNackdelar
Investeringssparkonto (ISK)– Barnet äger innehaven– Administrativt mer omständigt om det inte är dina barn
– Krävs fullmakt för att kunna handla
– Barnet beskattas
-Båda föräldrarna kan inte stå på sparandet gemensamt
Kapitalförsäkring (KF)– Lätt att handla åt andras barn
– Möjlighet att ge tillgång till depå vid en given ålder
– Försäkringsbolaget äger aktieinnehaven

Vi tyckte att fördelarna med Kapitalförsäkring (KF) passade oss bäst, både i fallet med att spara till någon annans barn och vårt eget barn. Det känns tryggt att pengarna är öronmärkta till vardera barn i och med att de står som förmånstagare, men att vi samtidigt har kontroll över dem fram till att vi beslutar oss för att barnen ska få tillgång till dem.

Användabara länkar

Lämna ett svar