Du visar för närvarande Hur Du Värderar och Analyserar Svenska Bankaktier i 2021

Hur Du Värderar och Analyserar Svenska Bankaktier i 2021

Introduktion

Banker är med största sannolikhet den sektor som har mest påverkan på våra ekonomiska omvärld.

Hela det finansiella systemet är uppbyggt på krediter som bankerna tillgodoser.

Vi såg vad som hände 2008, då hela världens ekonomiska system höll på att kollapsa.

Som grund till denna bloggpost, kan jag starkt rekommendera att läsa Vad gör en bank? – Andreas Cervenka.

I denna bloggpost går jag igenom de saker du ska tänka på när du analyserar och värderar bankaktier, och specifikt svenska bankaktier.

Fördelar med bankaktier

Det finns ett antal fördelar med banker inklusive:

  • Stabilitet
  • Utdelning

Nackdelar med bankaktier

Det svåra med banker är att det kan vara svårt att värdera de och att värdera deras tillgångar.

Detta såg vi tydligt under den förra finanskrisen, då de banker som gick omkull, såg mycket solida ut.

Värdering av banker

De främsta värderingsdelarna vid värdering av banker är:

  • Kapitalisering
  • Räntenetto
  • Kreditförluster
  • Utdelning

Kapitalisering

Dagens banker har inte full teckning på de pengar som är utlånade. Detta kallas fractional reserve banking.

Efter finanskrisen så krävdes det att banker skulle vara mer välkapitaliserade.

Fractional reserve banking ger en enorm hävstång för banker, men det skapar också en annan risk, så kallade ”bank runs”. Bank runs innebär kort att om folk inte litar på bankerna, så kan de vilja ta ut sina pengar i kontanter. Problemet är att det inte kommer att finnas tillräckligt med kontanter, om alla vill ta ut samtidigt.

Kapitalkravet för banker under fractional reserve banking kallas kärnprimärkapitalrelation, och kravet för 2019 är 4,5%.

Räntenetto

Räntenetto är den skillnad mellan upplåning och utlåning som en bank har.

Detta är en mycket stor intäktskälla för banker.

Utdelning

Banker har historiskt sett varit en bra källa för utdelningar. Detta är delvis på grund av att våra noterade storbanker är mogna organisationer utan större investeringsbehov.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så värderas banker aningen annorlunda än andra aktier.

Banker som Avanza, hamnar ofta i fintech-rummet, med en hög värdering som följd.

Innan du handlar bankaktier, jämför med andra, liknande banker och med banksektorn i helhet.

Hur värderar du bankaktier?

Referenser:

Relaterade inlägg:

Boktips

Lämna ett svar