Du visar för närvarande Hur Deklarerar Du på Samägt Konto 2022?

Hur Deklarerar Du på Samägt Konto 2022?

Introduktion

Det är den tiden på året igen då det är dags att deklarera! Investerar man med ISK eller KF är man skonad från att behöva deklarera sina eventuella vinster och förluster, men eftersom AF-konto är det enda man kan samäga, kan det vara så att ni behöver skicka in en bilaga i deklarationen.

Jag och min man har behövt deklarera våra gemensamma aktieförsäljningar sedan flera år tillbaka och det är även något vi behöver hantera i min aktieklubb.

Det är inget som är alltför komplicerat, men kan kännas krångligt ifall man aldrig gjort det förut. I denna bloggpost kommer jag gå igenom hur man går tillväga och vilka olika hjälpmedel man kan använda sig av.

Deklarationen 2022

Deklarationen skickas ut i mars, i början för de som har digital brevlåda och i mitten för de som får den skickad på posten. Skatteverket öppnar upp sin e-tjänst för deklarationen den 15 mars och den ska vara inskickad senast måndagen den 2 maj 2021.

De som e-deklarerar senast 30 mars får sin eventuella skatteåterbäring 5-8 april, men det är endast ifall man inte har något att tillägga eller ändra på deklarationen. Därmed är 2 maj det datumet du behöver hålla koll på som ägare av ett samägt konto och eventuell skatteåterbäring kommer då 8-10 juni.

Hur deklarerar du på samägt konto?

Denna bloggpost berör endast de som e-deklarerar via skatteverkets portal, men principen med pappersdeklaration är detsamma. Bloggposten är dessutom inriktad på hur man deklarerar Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m.

Hur vet du att du har värdepapper att deklarera?

Om du vet med dig att ni sålt värdepapper det senaste inkomståret på ert AF-konto, så behövs det deklareras. När du loggar in på Skatteverkets e-portal ser du tydligt att du har bilagor att deklarera.

deklarera bilagor

Navigation på skatteverkets hemsida

Börja med att logga in via ditt Bank-ID. Väl inne väljer du fliken bilagor, där det finns en kategori som heter Bilagor som du förväntas skicka in. Där ser du även tydligt ifall det är klart eller ej klart. Bilagan som behövs fyllas i heter Försäljning av värdepapper m.m. (K4).

Vad är det som behöver fyllas i?

Den informationen Skatteverket behöver är omkostnadsbeloppet.

Vad är omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbeloppet är summan av dina anskaffningsutgifter, oftast det belopp du sammanlagt har betalat för dina värdepapper. För aktier kan det i vissa fall ha skett händelser i bolaget som gör att ditt omkostnadsbelopp blir lägre än vad du har betalat. Det kan till exempel vara om bolaget genomfört en split med inlösen.

Det som skiljer sig från att deklarera när kontot är samägt är att man behöver hålla koll på hur många samägare kontot har och därmed dividera omkostnadsbeloppet med antalet samägare.

Så här tar du reda på ditt omkostnadsbelopp

Den här informationen kommer direkt från Skatteverkets hemsida där det finns ett bra verktyg att använda för att få hjälp över hur du ska gå till väga. Har ni köpt och sålt aktier vid ett tillfälle under inkomståret eller tidigare, och sålt alla vid ett tillfälle under inkomståret, ska du ange aktiernas inköpspris som omkostnadsbelopp. Inköpspriset hittar du i ditt depåkontoutdrag eller i den avräkningsnota som ni fick av banken vid köpet. Inköpspriset brukar anges som ”Att betala” på avräkningsnotan och inkluderar även courtaget, alltså avgiften till banken. När kontot är samägt delar du sedan omkostnadsbeloppet på antalet samägare.

Men det är inte alltid man endast gjort ett köp under ett tillfälle, utan det finns stor sannolikhet att ni köpt mer aktier i samma bolag under flera tillfällen. Då ska du beräkna ert genomsnittliga omkostnadsbelopp. Det innebär att du ska summera inköpsprisen från alla inköpstillfällen. Sedan delar du det sammanlagda inköpspriset med det totala antalet aktier ni ägde vid försäljningen. För att få fram omkostnadsbeloppet för er försäljning multiplicerar du sedan det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie, med antalet sålda aktier.

Exempel på sätt att gå tillväga

K4-blankett

Ifall ni har gjort många försäljningar under inkomståret kan det underlätta deklarationen att få en färdig K4-blankett från Avanza. Då behöver du ej leta upp omkostnadsbeloppet själv, utan får det färdigt på en blankett. Den hittar du lättast genom att klicka in dig på din profil och välja kategorin Deklaration och kontobesked. Avanza skapar då upp en K4-blankett till er och det är lättare att föra in omkostnadsbeloppet på Skatteverkets bilaga. Var uppmärksam att det ibland kan ta Avanza en stund att skapa upp blanketten, så var ute i god tid. Det kan även vara bra att veta att denna tjänst kan kosta pengar, som mest 99kr, beroende på vilken förmånsnivå ni har.

Vissa värdepapper kan ha ett annat namn på K4-blanketten än vad som står på Skatteverket, så var uppmärksam på summorna och se till att de stämmer. Har ni gjort flera försäljningar av en aktie på samma dag kan antalet aktier slås ihop på blanketten, men fortsätta vara uppdelade på Skatteverket.

I det exemplet jag kommer ha i detta stycket är ett samägt konto på två personer, men principen är detsamma när det är fler. Börja med att leta upp värdepappret på K4-blanketten. Notera att alla siffror på blanketten är dubbelt så stora som på Skatteverkets sida, då det du deklarerar är din del av vinsterna och förlusterna.

Nedan är en K4-blankett. Nordic Leisure bytte nyligen namn till Enlabs, därmed står det olika på Skatteverket och K4-blanketten från Avanza. När du hittat värdepappret på K4-blanketten delar du sedan omkostnadsbeloppet, i detta fallet 5996kr, på antalet samägare och för in det i rutan omkostnadsbelopp. När du klickar i spara räknar Skatteverkets tjänst ut vinst eller förlust åt dig. Ifall ni gjort flera försäljningar av samma värdepapper är det viktigt att vara uppmärksam på antal och försäljningspris för att föra in rätt omkostnadsbelopp. När allt är ifyllt är det viktigt att klicka på spara och bilagan kommer då ändras till färdig och beloppet för skatteåterbäring alternativt återbetalning kommer ändras.

K4-blankett från Avanza
Bilagan K4 på Skatteverkets e-deklarationstjänst

Räkna ut omkostnadsbeloppet själv

Ifall ni endast har någon enstaka försäljning på ert samägda konto kan det kännas onödigt att betala för en K4-blankett. Då kan du själva leta fram inköpspriset på värdepappret genom att gå igenom transaktionerna på ert konto.

Var uppmärksam ifall ni köpt aktier vid flera tillfällen i samma bolag, något som vi gjort i min aktieklubb. Vi hade en försäljning av aktier i Creades A 2020, men hade flera köptillfällen. Börja med att leta upp transaktionerna. Addera summorna tillsammans, i detta fallet 917kr+857kr. Summan av det, 1774kr, ska efter det delas med antalet aktier som såldes och det är den summan sedan som är omkostnadsbeloppet. Eftersom vårt konto är samägt av fyra personer, ska omkostnadsbeloppet därefter delas på fyra.

Inköp av Creades A vid två olika tillfällen
Deklaration med ifyllt omkostnadsbelopp på Creades A

Schablonmetoden

Ifall du som inte har någon uppgift på vad ni köpte aktierna för kan du använda schablonmetoden. Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablonmetoden.

Denna metod innebär att du använder 20 procent av försäljningspriset, efter avdraget för bankavgiften eller courtaget, som omkostnadsbelopp. Resterande del, det vill säga 80 procent av försäljningspriset, räknas som vinst. När du fyller i bilagan finns det knappar du kan använda för att enkelt räkna ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden och det fylls då i automatiskt för dig.

Knappen för att räkna ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden

Det är förmånligare att använda schablonmetoden om era aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Hjälpsamma länkar

Lämna ett svar