Bör Du Belåna Aktier För Ökad Hävstång?

Bör Du Belåna Aktier För Ökad Hävstång?

Introduktion

När man börjar prata belåning av sin aktieportfölj så är det många som ryggar tillbaka.

Att belåna sin bostad, med bostaden som säkerhet är socialt accepterat, men att belåna andra tillgångar, så som att belåna aktier, med de som säkerhet, är inte socialt accepterat.

Anledningen till detta tror jag beror på att många anser att bostaden är en helt säker investering som alltid kommer att gå upp i värde.

Till skillnad mot bostäder, så anses aktier vara riskfyllda.

Bortsett från 90-taletskrisen så har Sverige varit förskonade från bostadskrasher i närtid, men många som investerar minns nog fortfarande krashen efter att Lehman Brothers gick i konkurs.

Personligen så använder jag belåning av mina aktier för att öka på mitt egna kapital vid tillfällen då jag vill vara flexibel.

Hur fungerar belåning av aktier? Det kommer jag att gå igenom lite senare i denna bloggpost.

Dåliga vs. bra lån

Det finns dåliga och bra lån. Enligt mig så är dåliga lån, de som tas för att konsumera produkter som minskar i värde. Ett bra lån å andra sidan, går till produkter som förväntas öka i värde.

Exempel på dåliga lån:

 • Konsumentkredit

Exempel på bra lån:

Olika typer av hävstångsprodukter

Förutom att belåna din aktieportfölj, så kan du även handla börshandlade produkter. I många fall har dessa produkter mycket hög hävstång och kräver således gedigen kunskap för att kunna använda de på ett ansvarsfullt sätt.

Nedan följer ett antal exempel på börshandlade produkter:

Vad är certifikat?

Certifikat, eller Bull/Bear-certifikat kan handlas på nätmäklare som Avanza och Nordnet.

Certifikat har en daglig hävstång och lämpar sig därför inte att hålla över natten.

Det finns en urholkningseffekt i certifikat.

Vad är mini futures?

Mini futures kan handlas på nätmäklare som Avanza eller Nordnet och skiljer sig från certifikat då de ej har en daglig hävstång.

Dessa produkter lämpar sig bättre än certifikat att hålla under en längre tid.

Vad är CFD?

CFD, eller Contract for Difference, kan handlas på bland annat IG Markets.

Vad är aktiebelåning?

Du använder dina innehav i din aktieportfölj som säkerhet vid belåning. Om inte du inte har täckning för ditt innehav, så får du en så called margin call, där banken har rätt att sälja dina innehav.

Jag har fått margin call ett antal gånger, men detta har ej hänt mig.

Vad är räntenetto?

Räntenetto är skillnaden mellan den ränta den betalar och den avkastning du får.

Betalar du 4% i ränta per år och har en årlig avkastning på 20%, är ditt räntenetto 16%.

Räntenetto är någonting som bankerna använder för att räkna sin lönsamhet, vid till exempel bostadslån.

Hur mycket kan jag belåna min aktieportfölj?

Hur mycket du kan belåna skiljer sig mellan olika aktier.

Om vi tar en titt på Investor B hos Avanza, kan vi se att vi kan belåna den till 80%:

Hur mycket borde jag belåna min aktieportfölj?

Det finns en generell rekommendation att aldrig belåna sin aktieportfölj mer än till 30%.

Anledningen till denna rekommendation är att normala svängningar på börsen inte ska ge dig ett margin call.

Fördelar med aktiebelåning

 • Låg ränta på belåning
 • Lånet ställer dina aktier som garanti
 • Större möjligheter till ”torrt krut”

Så kallade överbelåning eller (margin calls).

Belåning av en aktieportfölj låter ju dumt och rekommenderas inte av många.

Det finns ett antal fördelar med att använda belåning just nu:

Nackdelar med aktiebelåning

Det finns dock ett antal risker:

 • Margin calls. Du är helt enkelt överbelånad och behöver antingen tillföra kapital eller sälja av innahav.

Som i många fall när man står och väljer mellan det ena eller det andra så får man göra ett riskjusterat beslut.

Tankar innan aktiebelåning

 • Vad är det värsta som kan hända?
 • Om det värsta inträffar, kan jag leva med det?
 • Vad är min alternativkostnad? Alltså, vad är alternativet till detta beslutet.

Mina tankar kring aktiebelåning

Min tankar kring belåning av portföljen:

 • Belåna inte mer än du har möjlighet att täcka om aktiemarknaden kraftigt går ner. Räkna med en 30% nedgång från dagens pris.
 • Ta inte ut lånat kapital. Detta ska bara användas för aktieköp.
 • Jämför villkor hos lika aktiemäklare och se till att bli Private Banking-kund om du har möjlighet.

Jag använder själv mig av aktiebelåning. Vill du läsa om hur det har gått för mig, så kan du läsa min bloggpost med mitt resultat för 2019.

Aktiebelåning hos olika mäklare

Avanza och Nordnet erbjuder olika typer av lån. Vilket alternativ som är bäst beror på din nuvarande situation.

Aktiebelåning hos Avanza

Superlånet

Avanza erbjuder Superlånet till en ränta på 0% på kapital upp till 50 000 kr.

Aktiebelåning hos Nordnet

Knock-out-lånet

Nordnets billigaste lån för aktiebelåning är Knockoutlånet.

Slutsats

Sammanfattningsvis så finns det fördelar och nackdelar med att belåna din portfölj.

Jag tycker en rimlig hävstång är att du kan se vad du har för ränta på belåningen. Säg att den är 5%, just nu. Kan du med rimlig säkerhet känna att du kan överavkasta den summan per år? Om ja, så tycker jag det är en bra idé att belåna.

Lämna ett svar